Kurser & Rekreation

Aromaterapi

1 dags kurs i Regndroppsterapi - Banbrytande Aromaterapi

 Är så omtyckt och effektiv att vi rekommenderar alla att gå en regndroppskurs. Kursen tar bara en dag i anspråk. I regndroppstekniken kombineras lätt beröring och massage med kraften i eteriska oljor av allra högsta terapeutiska kvalitet från Young LivingEssentialOils. Regndroppstekniken är ett fantastiskt redskap för massörer och kroppsterapeuter, men är också utmärkt för privatpersoner att utöva på familj och vänner.

REGNDROPPSTEKNIKEN utvecklades av Gary Young på 1980-talet. Den bygger på hans forskning om eteriska oljor som antimikrobiska medel samt på fascinerande information som han fått av en indianhövding från Lakota Indian Nations i USA.
Indianhövdingen berättade om hur man i generationer har använt sig av en metod att hela kroppen från obalanser och sjukdomar genom fjäderlätta strykningar längs ryggraden. Denna gamla indianska tradition lade grunden till Gary Youngs utformning och utveckling av Regndroppstekniken. Regndroppstekniken är en kombination av Vitaflextekniken från Tibet, Lakotaindianernas fjäderlätta beröring och den uråldriga smörjningen med eteriska oljor.

  

HUSAPOTEK Presentation med Young Livings eteriska oljor 2 tim

Hela dig själv med eteriska oljor från YOUNG LIVING Visste du att behandling med eteriska oljor är världens äldsta och längst praktiserade medicin, och som fortfarande används av legitimerade läkare i Frankrike? Lär dig om helt naturliga, terapeutiska, eteriska oljor som gör din vardag lättare. De kan hjälpa vid förkylning, virusattacker, huvudvärk, ryggbesvär, sömnbesvär, stress, sår, mygg och fästingar ... Så kom och prova oljorna! Det finns möjlighet att beställa oljorna efter föredraget, som är ett hu...sapotek med obegränsad hållbarhet. Oljorna jobbar också på det emotionella planet med att öppna upp blockeringar, bära fram och läka. Vill du också ta mer ansvar för din egen, familjens & husdjurens hälsa med helt rena produkter utan biverkningar?
 

 

Trummeditation

 

Trummeditation utomhus, vi tänder upp en eld tillsammans och vi blir flera som trummar. En härlig upplevelse.... Trumning kan ”meditera”oss och därmed sänka kroppens nivåer av stresshormoner och upplevas som en välgörande stress-upplösare.

Vi samlas för samåkning vid HarmoniHuset kl 16.30. Vi är åter ca 20.30 . Medtag varm dryck och en smörgås eller varför inte nåt att grilla... Kläder efter väder och något varmt att sitta eller ligga på...


Pris 200 kr.
(Gratis för dem som har egen trumma och är med och trummar)

Varmt välkommen

Pris 200 kr. 

 

MindfulnessYoga

 

Först kommer ett yogapass med liggande och sittande rörelser. Ett lättillgängligt yogapass som mjukar upp hela kroppen, stärker ryggen och hjälper till att öppna upp för en större andning. Det inbjuder oss till att vara närvarande i kroppen och leder till ett ökat välbefinnande både psykiskt och fysiskt. 

Därpå följer en lång avslappningsövning. Genom att gå igenom kroppsdel för kroppsdel ökas vår kroppsmedvetenhet. Vi lär oss slappna av spända muskler och skapar stillhet i sinnet. För alla gäller det att vara varsam med sin egen kropp. Göra det som känns bra och rätt för en själv. Ta ett steg tillbaka om kroppen signalerar med smärta som känns skadlig. Det handlar inte om att prestera utan om att uppleva. Uppleva dig själv i din kropp. Där du får vara precis som du är.

Vi använder Lena Elmqvists skiva. Mer info hittar ni på Lenas sida: www.mandala.se

 

Medtag gärna egen yoga matta. Mjuk matta eller filt. (Annars finns det att låna) Maxantal 5 deltagare.

Pris 100 kr 

 

 

REKREATION - Varmt välkommen att bara vara i lugn & ro

Dessa dagar vänder sig till dig som vill stärka dig med lite längre tids miljöombyte för att återhämta krafter & Ny inspiration. I första hand får man varva ner, öva i att vara med sig själv i sig själv, tillsammans med andra.

 

AYURVEDISK REKREATION 2 dgr Pris 1800 kr

Dag 1

Hälsorådgivning 1-2 tim. Från 18.00 och framåt finns det tillgång till kvällsfika (te, skorpor för varje dosha samt äpple)

 

Dag 2

7.30 Yoga, balansering av varje dosha

9.00 Frukost för varje dosha

9.45 Ayurvediska behandlingar

12.00 Ayurvedisk lunch för varje doscha

13 Meditation

14 Ayurvediska behandlingar

15.30 Fruktfika för varje doscha

16-17 Avslut

 

 Trumslag för hälsa

Att rytm är helande är något som världens ursprungsfolk länge känt till. Nu visar modern  forskning att handtrummande har varit en viktig del vid behandlingen av bl a cancer, Post Traumatic Stress Disorder, Alzheimers, drog rehabilitering, Multipel Scleros, förlamningar, Parkinsons och dissociativa identitetsstörningar. Dr Bittman vid Meadville Medical Centre i USA ser ett samband mellan en precis form av grupptrumning och en ökning av aktiviteten hos NK(Natural Killer) –celler, en av de mekanismer som kroppen använder för att bekämpa cancer och virussjukdomar. Dessa resultat styrker tanken att det finns en korrelation mellan kropp och själ som påverkar immunsystemet och verkar kunna vända på den ”klassiska stressresponsen” som hämmar immunsystemets funktioner. De belyser också  trumning som en välgörande stress-upplösare, liknande skrattet. Psykologen Pirkko L. Graves säger att individer som trycker ner känslor är 16 gånger mer benägna att utveckla cancer än de som uttrycker sina känslor fritt och aktivt tar steg för att släppa ut frustrationer och ilska. Trumning har starka fysiologiska effekter på kroppen då rytmen blir en mycket kraftfull stimuli för sinnena. Kontinuerlig trumning ökar hjärtfrekvensen och blodflödet och ger en kick liknande aeorobisk träning. Nyligen utförd biofeedbackforskning visar att trumning till vår egen hjärtrytm under korta stunder kan reglera hjärnvågsmönster och ”meditera”oss och därmed sänka kroppens nivåer av stresshormoner. Layne Redmond har utforskat de effekter som trumning har på synkroniseringen av hjärnans två hemisfärer och har konstaterat att den förbinder den lineära, rationella vänstra hjärnhalvan med den kreativa, intuitiva högra hjärnhalvan. Båda hemisfärerna sänder i vanliga fall ut olika vågfrekvenser men under trumning liksom under djup meditation blir båda hemisfärerna synkroniserade vilket ger en känsla av utvidgat medvetande. Redmond säger att hjärnfrekvensaktivitet synkroniserad med alfavågor med mycket hög svängningsvidd kan skapa känslor av eufori och en känsla av utvidgad mental kraft och flödande kreativitet. Detta kan också kasta ljus över begreppet ”högre medvetandetillstånd”.Tom Bickford i Spiritcraft Drums utforskar trumning under shamanska resor som ett sätt att synkronisera hjärnvågor till åtta cykler per sekund och därmed anknyta till planeten som har samma frekvens. Han menar att trumning helar det mänskliga energifältet precis som vid handpåläggning. Neurofysiker Petr Janata menar att om vi tar i beaktande att den mänskliga kroppen består av olika energifält är det elektomagnetiska fältet eller auran det mest betydelsefulla i förhållande till rytm och vibration. Som ett vibrerande instrument bestående av puls, form och våg, är vi omedelbart påverkade av minsta vibration utifrån, vare sig den är naturlig eller konstgjord. Trumterapi kommunicerar avsiktligt på ett helande sätt med personens elektromagnetiska fält. Ljudterapi såsom trumning har förmåga att ge energi och vitalitet, stärka vår kreativitet, inspiration, hälsa och längtan att närma oss livet med en positiv inställning. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden att se en introduktion av trumning och musik inom många områden i samhället i och med att vi accepterar den djupa effekt som rytm har på såväl det fysiska som det psykologiska välmåendet i den västerländska kulturen.

Källa: Vattumannens butik Källa: Kindred Spirit Magazine July 2010

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)